Info

210306

Albumet ANDRA DJUR har delats upp i DÄGGDJUR och ORMAR.

210303

Albumena FJÄRILAR och SLÄNDOR är under omarbetning. Arterna läggs i bokstavsordning (tidigare i tidsordning).

210214

Fortsättningsvis kommer en del bilder att sakna uppgift om var bilden är tagen.