181113

Har delat upp sidan Änder i sidorna Simänder Gravänder och Dykänder Skrakar

181030

Ur sidan Mesar har följande arter (tillhör inte Familjen Mesar) fått egna sidor: Pungmesar, Skäggmesar, Stjärtmesar.

181029

Den tidigare sidan Ärlor Lärkor Piplärkor har delats upp i sidorna Lärkor och Ärlor Piplärkor

Den tidigare sidan Nötväckor Trädkrypare har delats upp i sidorna Nötväckor och Trädkrypare

180924

Under FÅGLAR har jag upprättat ett ARTLISTA. Genom att klicka på den sökta arten kommer man till den sida där det finns bild/bilder på arten.

180802

Den tidigare sidan ÖVRIG NATUR med undersidor (3st) är helt omarbetad(e) till ÅRSTIDER med undersidorna Vår, SommarHöst och Vinter

180730

Alla sidor under FÅGLAR är nu omgjorda till Fotoalbum.

180725

Har lagt in en "slideshow" på Startsidan. Bra eller dåligt får tiden utvisa.....

180718

Utöver Förstasidan så har jag sedan en tid tillbaka börjat införa "fotoalbum" på vissa sidor. Syftet är bland annat att få plats med flera bilder per sida samt förbättra översikten.

Jag kommer successivt att åtgärda alla sidor.