Jag heter Bror S Johansson och bor sedan 170601 i Örebro (tidigare i Motala).

Har foto och natur som några av mina huvudintressen.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt i mån av tillgång på bilder. Ett urval nytagna bilder visas på FÖRSTASIDAN.

Av utrymmesskäl är sidorna uppbyggda som fotoalbum, klicka på bilderna för större storlek och info.

Bilderna gör endast anspråk på att vara ren dokumentation och har - vad gäller flertalet - "lokal anknytning" d.v.s Motala och numera Örebro med angränsande kommuner.

För synpunkter, tips, frågor etc maila: brorjohansson07@gmail.com

Copyright©️bjsonbildnatur.se Bror S Johansson