"Kungsfiskare på sten”
201001 Fallen Karlslund, Örebro