Enkelbeckasin
200914 Strandpromenaden Rynningeviken, Örebro