Kanadagäss (och en Grågås)
200130 Myrö våtmarker, Örebro