Tistelfjäril (suger nektar från Lavendelblom)
190607 Svampen, Örebro