Artförteckning

Klicka på aktuell art nedan och du kommer till den sida där arten finns avbildad:

Aftonfalk    Alfågel   Alpseglare  

Backsvala    Bergfink    Berglärka    Björktrast    Blåhake    Blå kärrhök   Blåmes    Bläsand   Bläsgås    Bofink   Brun kärrhök    Brushane    Buskskvätta    Busksångare    Bändelkorsnäbb  

Domherre    Drillsnäppa    Duvhök    

Enkelbeckasin    Entita    

Fasan   Fiskgjuse    Fiskmås    Fisktärna    Fjällgås   Fjällvråk    Forsärla    

Gluttsnäppa    Gransångare   Gravand    Grå flugsnappare   Grågås    Gråhakedopping    Gråhäger    Gråsiska    Gråsparv   Gråtrut    Gräsand    Grönbena    Grönfink    Gröngöling    Grönsiska    Grönsångare    Gulsparv   Gulärla    Gärdsmyg    Gök    

Havsörn    Hornuggla    Hämpling   Härmsångare    

Järnsparvar

Kaja   Kanadagås    Kattuggla   Knipa   Knölsvan    Koltrast    Korp   Kricka    Kråka   Kungsfiskare    Kungsfågei   Kungsörn   Kärrsnäppa   

Ladusvala    Ljungpipare   Lärkfalk    Lövsångare    

Mandarinand    Medelhavstrut   Mindre hackspett    Mindre korsnäbb    Mindre strandpipare   Mindre sångsvan    Myrspov  

Nötskrika    Nötväcka    

Ormvråk    

Pilfink  Prutgås    Pungmes   

Ringduva    Ringtrast    Rosenfink   Rödbena    Rödhake    Rödhalsad gås   Rödspov    Rödstjärt    Rödvingetrast    Rördrom    Rörhöna    Rörsångare   

Salskrake   Sidensvans    Silltrut    Silvertärna    Skata    Skedand    Skrattmås    Skräntärna    Skäggdopping  Skäggmes    Smalnäbbad simsnäppa    Smådopping   Smålom    Småskrake    Snatterand   Snösparv   Sommargylling    Sothöna    Sparvhök    Spetsbergsgås    Spillkråka    Spovsnäppa   Stare   Steglits    Stenknäck    Stenskvätta    Stjärtmes   Storskarv    Storskrake    Storspov   Strandskata    Stripgås    Strömstare    Stäpphök    Större hackspett    Större strandpipare   Svarthakedopping    Svarthätta    Svartmes    Svartpannad törnskata    Svart rödstjärt   Svartsnäppa    Svartvit flugsnappare    Sånglärka    Sångsvan    Sädesärla    Sädgås    Sävsparv   Sävsångare    

Talgoxe    Talltita   Taltrast    Tjäder    Tofsvipa    Tornfalk    Trana    Trädkrypare   Trädpiplärka    Turkduva    Törnskata  Törnsångare  

Varfågel    Vattenrall    Vigg    Vitkindad gås    Vittrut    

Ägretthäger    Ängspiplärka    Ärtsångare